Karnabahar Üretimi

Karnabahar üretimi, fidelerin yetiştirilmesi ve esas yerlerine dikilmesi olmak üzere iki safhada yetiştirilirler. Tohumlar ılık ve soğuk yastıklara ekilir. Ekim zamanı bölgelere, çeşitlere ve hasat zamanına bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak tohum ekimi nisan, mayıs, haziran, temmuz aylarında yastıklara sıraya veya serpme olarak yapılır. Aylara göre ekim, dikim ve hasat zamanları 12 En uygun 

Devamını Oku…

Ispanakta Tohum Ekimi

Ispanakta tohum ekimi iki şekilde yapılır. Mibzerle sıraya ekim Serpme ekim   Birinci ekim şekli (Mibzerle sıraya ekim) büyük alanlarda yapılan üretim şeklinde uygulanır, avantajı ekim kolaylığı oluşu, daha az miktarda tohum kullanma çimlenmenin yeknesak olması nedeniyle gelişmenin de yeknesak olması ve hasadın bir defada yapılabilmesi. Endüstriyel kullanım amaçlı üretimlerde ekim ye hasadın bir defada 

Devamını Oku…

Ispanaklarda Hasat

Ispanaklarda hasat süresi ve verim büyük ölçüde yetiştirme mevsimine bağlıdır. Sonbaharda ekilerek yetiştirilen ıspanaklarda hasat süresi 5-6 aya kadar uzayabilir. Buna karşılık ilkbahar ekimlerinde hasat 2 ay gibi kısa bir zamanda bitirilmiş olur. Yetiştirme. hasat şekline ve çeşide bağlı olmak üzere dekara verim 1.5- 3 ton arasında değişir. Elle hasat yapılması durumunda kabarcıklı, etli yapraklara 

Devamını Oku…

Karnabaharın Toprak İstekleri

Karnabaharın toprak  istekleri bakımından seçici değildir, su tutma kapasitesi yüksek derin kumlu-tınlı topraklarda başarılı bir şekilde yetiştirilebilir. Ağır bünyeli topraklarda özellikle kış dönemi yetiştiriciliğinde yağışlar nedeniyle oluşan suyun iyi bir şekilde drene edilmesi gereklidir. Kuraklığa hassas olduğu için hafif bünyeli topraklarda karnabahar tohumu  yetiştiricilik yapılmamalıdır. Aksi taktirde sıcaklığın yükselmesi halinde dağınık yapılı taçlar meydana gelir. 

Devamını Oku…

Karnabaharın Anavatanı ve Üretim Alanları

Karnabaharın anavatanı ve üretim alanları, karnabahar lahana grubu sebzeleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde özellikle ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde sonbahar ve kış döneminde yetiştiriciliği yapılmakta ve sebze olarak tüketilmektedir. Soğuk bölgelerimizde karnabaharın sebze olarak değerlendirilen kısımları zarar gördüğü için sonbahar ve kış dönemlerinde üretimi yapılmamaktadır. Ancak bu gibi bölgelerde iklim özellikleri iyi irdelendikten sonra yaz 

Devamını Oku…

Karnabaharda Tohum ve Çimlenme Özelliği

Karnabaharda tohum ve çimlenme özelliği, karnabaharda tohumlar şekil ve renk bakımından lahana tohumlarına benzerler. ancak biraz daha küçüktürler. Karnabahar tohumlan oval veya yuvarlak 2-3 mm çapında, açık kahverengi veya koyu kırmız kahverengi renktedir. Karnabaharda 1g daki tohum sayısı 250-400 adettir. Karnabahar tohumlarının çimlenme gücü %90-95 dir. Tohumlar çimlenme güçlerini normal koşullarda 4-6 yıl muhafaza eder. 

Devamını Oku…

Karnabahar İklim İstekleri

Karnabahar iklim istekleri bakımından kışlık sebzeler arasında yer almaktadır. Ancak karnabahar yetiştiriciliğinde sıcaklığın önemi ışık ve neme göre çok fazladır. Karnabaharın gelişimi ve taçların oluşumu üzerine ışığın etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle karnabahar bitkisi nötr gün bitkisi olarak kabul edilmektedir. Karnabahar bitkisi özellikle taç oluşumu döneminde topraktaki suyun fazla olmasını ister. Hem pazar olgunluğuna gelmiş taçların hem 

Devamını Oku…

Karnabahar Toprak Hazırlığı, Ekim, Dikim Ve Bakım İşleri

Karnabahar toprak hazırlığı, ekim, dikim ve bakım işleri, karnabaharın üretim şekli lahanalara çok benzer. Ülkemizde karnabahar yetiştiriciliği yaz sonu, sonbahar ve kış mevsiminde yapılmaktadır. Karnabahar genellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerimizde yetiştirilmektedir. Bu bölgelerimizde karnabahar tohumları fide yetiştirme tavalarına Haziran-Temmuz aylarında ekilmekte ve tohum ekiminden yaklaşık 30-35 gün sonra dikim büyüklüğüne gelmiş fideler lahanalarda olduğu gibi 

Devamını Oku…

Karnabahar Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Karnabahar yetiştiriciliğinde gübreleme, üretim alanlarının dikimden iki-üç ay önce çiftlik gübresi ile gübrelenmesi gerekmektedir. Toprağın besin durumu dikkate alınarak dekara 3-6 ton çiftlik gübresi verilir. Pazara yönelik karnabahar tohumu üretiminde 4 ton/dekara satılabilir ürünle topraktan yaklaşık 17 kg/dekar N, 5 kg/dekar P ve 17 kg/dekar K ile fosfor ve potasyumun tamamı dikimden önce Disk-Harrow altına 

Devamını Oku…

Karnabahar Yetiştiriciliğinde Verim

Karnabahar yetiştiriciliğinde verim pazarlanabilir durumdaki taçların sayısına ve büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Erkenci çeşitlerde taçlar daha küçüktür. Bir dekardan 1800-2000 adet taç hasat edilebilir. Taçların ortalama ağırlığı 600-700 gr ile 5000-6000gr arasında değişebilir. Karnabaharlarda tacın büyüklüğünden çok kalitesi önemlidir. Yuvarlak, sıkı, beyaz taçların pazar değeri daha yüksektir. Kalitesi iyi olmayan, hasattan sonra çok beklemiş karnabaharlarda 

Devamını Oku…

Hasattan Sonraki Muhafaza

Hasattan sonraki muhafaza nasıl olmalıdır işte cevabı: a) Bitki tür ve çeşidin özellikleri: Ortodoks tohumlar: Bu tip tohumların depo ömürleri 1-5 yıl arasında değişir. Sebze türlerinin tohumları bu gruba girer. Rekalsitrant tohumlar: Bu tür tohumlar hasattan sonra muhafaza kurutulma esnasında zarar görürler ve kısa sürede canlılıklarını kaybederler. Kahve ve kakao. b) Hasat öncesi tarla ve 

Devamını Oku…

Kavun Toprak İsteği

Kavun toprak isteği, derin, geçirgen, su tutma kapasitesi çok iyi, organik ve besin maddelerince zengin tınlı topraklarda iyi gelişir. -Ağır ve suyu bol topraklarda kök hastalıkları artar. Meyve verimi azalır, olgunlaşma gecikir. -pH’nın hafif asitli (6.0-6.7) olması istenir. Ekimden yaklaşık 5-15 gün sonra kavun tohumları çimlenerek toprak yüzeyine çıkarlar. Çıkıştan sonra uygun olan iki adet 

Devamını Oku…

Kavun Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Kavun yetiştiriciliğinde gübreleme, Dekara 4-5 ton çiftlik gübresi, -8 kg/da N -10-12 kg/da P -15-20 kg/da K verilmelidir. Ayrıca meyvelerin irileşmesi döneminde 4-6 kg azotlu gübre verilmesi olumlu etki yapar.   Kavun organik maddesi zengin toprakları sevdiğinden, tarlaya ahır gübresi veya yeşil gübre verilmesi uygun olur. Sonbaharda pulluk veya diskaro altına, toprak ağır ise dekara 

Devamını Oku…

Karpuz Yetiştiriciliğinde Yüksek Verim İçin

Karpuz yetiştiriciliğinde yüksek verim için; uygun yetiştirme teknikleri doğru şekilde uygulanmalıdır.   Karpuzda başarılı üretim “iyi çeşit” seçimi ile başlar. Bugün dünyada ticari üretimde kullanılan çok geniş bir çeşit serisi vardır. Uzun-yuvarlak-oval-silindirik şekilliler; Değişik hastalıklara dayanıklı ve hassas olanlar; Çekirdekli-çekirdeksiz olanlar; Renklerine göre de sınıflandırılınca ortaya çok geniş bir karpuz kolleksiyonu çıkmaktadır. Bu çeşitlerin yetişme 

Devamını Oku…