ISPANAK TOHUMU EKİMİ Sticky

Ispanakta tohum ekimi iki şekilde yapılır. Mibzerle sıraya ekim Serpme ekim MİBZERLE ISPANAK TOHUMU EKİMİ Büyük alanlarda yapılan üretim şeklinde uygulanır, daha az miktarda tohum kullanmak ve çimlenmenin yüksek olup hasadın yapılması.  Üretimlerde hasadın bir defada  makine ile yapılması nedeniyle maliyetlerin aşağıya çekilmesi ekim şeklini avantajlı kılar. Ancak bu yöntem ülkemizde henüz çok ender hallerde 

Devamını Oku…

Karnabahar Yetiştiriciliğinde Gübreleme Sticky

Karnabahar yetiştiriciliğinde gübreleme, Üretim alanlarının dikimden iki-üç ay önce çiftlik gübresi ile gübrelenmesi gerekmektedir. Toprağın besin durumu dikkate alınarak dekara 3-6 ton çiftlik gübresi verilir. Pazara yönelik karnabahar tohumu üretiminde 4 ton/dekara satılabilir ürünle topraktan yaklaşık 17 kg/dekar N, 5 kg/dekar P ve 17 kg/dekar K ile fosfor ve potasyumun tamamı dikimden önce Disk-Harrow altına 

Devamını Oku…

Karpuz Yetiştiriciliğinde Yüksek Verim İçin Sticky

Karpuz yetiştiriciliğinde yüksek verim için; uygun yetiştirme teknikleri doğru şekilde uygulanmalıdır.   Karpuzda başarılı üretim “iyi çeşit” seçimi ile başlar. Bugün dünyada ticari üretimde kullanılan çok geniş bir çeşit serisi vardır. Uzun-yuvarlak-oval-silindirik şekilliler; Değişik hastalıklara dayanıklı ve hassas olanlar; Çekirdekli-çekirdeksiz olanlar; Renklerine göre de sınıflandırılınca ortaya çok geniş bir karpuz kolleksiyonu çıkmaktadır. Bu çeşitlerin yetişme 

Devamını Oku…

Domateste Budamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Domateste Budamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Domateslerin verimli olması için budanması gerekir.Koltuk alma, doruk alma ve yaprak budaması yapılır. Alt yaprakların dibinden çıkan filizler daha küçükken koparılır. Böylece fideler 2-3 dal şeklinde büyütülür. Buna koltuk alma denir. Bitkinin aşırı yeşile kaçmasını önler ve sağlıklı meyveler büyütür. Özellikle toprağa değen yapraklar bitki yetişkin bir hal alınca 

Devamını Oku…

Bakla Yetiştiriciliğinde Verim

Bakla yetiştiriciliğinde verim ekim zamanı, çeşit özelliği, hasat zamanı ve değerlendirilme şekline bağlı olarak bir dekar alandan elde edilecek ürün miktarı değişir. Bir dekar alandan taze bakla olarak 1000-1500 kg taze iç bakla olarak 700-900 kg bakla hasat edilir. Kuru dane olarak ise dekardan 150-300 kg dane hasat edilebilir. Bakla bitkisinin gövdesi çok kırılgan olduğu 

Devamını Oku…

Kavun Toprak Hazırlığı, Ekim ve Dikim

Kavun toprak hazırlığı, ekim ve dikim -Ekim ve dikimden önce topraktaki su seviyesinin iyi olması gerekir. -Ayrıca toprak birkaç defa derin olarak işlenmelidir. -Tohumlar doğrudan ocaklara veya sıravari bir şekilde ekilmektedir. Tohum ekimi yapılırken toprak tavlı olmalıdır. -Kumlu ve suyu yeterli olamayan topraklarda 120-150 cm, sulanabilen ve killi topraklarda ise 180-280 cm arasında değişen mesafelerde 

Devamını Oku…

Karpuz Yetiştiriciliğinde Olgunluk ve Hasat

Karpuz yetiştiriciliğinde olgunluk ve hasat ,karpuz hasattan sonra olgunlaşmanın devam etmediği ender bitkilerden biridir. Bu nedenle hasat zamanının tam olarak tayini çok büyük önem taşır. En kaliteli karpuzlar, olgunlaşma zamanı tam olarak tahmin edilerek hasat edilen karpuzlardır. Erken hasat edilenlerde meyve eti rengini tam olarak almaz; tat ekşimsi olur. Geç hasat edilenler de ise yine 

Devamını Oku…

Karnabahar Yetiştiriciliği

Toprak İsteği: Karnabahar toprak açısından çok fazla seçici  değildir. Su tutma kapasitesi yüksek orta ağırlıkta olan tınlı toprakları sever.hafif, organik madde ve bitki besin maddelerince fakir olan topraklarda iyi sonuç vermez. Ağır topraklarda ve yağışı bol olan yörelerde drenajın çok iyi madde ve bitki besin maddelerince fakir olan topraklarda iyi sonuç vermez. Ağır topraklardave yağışı bol olan yörelerde drenajın çok iyi olması şarttır. 

Devamını Oku…

KARNABAHAR ÜRETİMİ

Fidelerin yetiştirilmesi ve esas yerlerine dikilmesi olmak üzere iki safhada yetiştirilirler. Tohumlar ılık ve soğuk yastıklara ekilir. Ekim zamanı bölgelere, çeşitlere ve hasat zamanına bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak tohum ekimi nisan, mayıs, haziran, temmuz aylarında yastıklara sıraya veya serpme olarak yapılır. Aylara göre ekim, dikim ve hasat zamanları 12 En uygun ekim sistemi 

Devamını Oku…

ISPANAKTA HASAT ZAMANI

Ispanakta Hasat Zamanı  Ispanakta hasat zamanı ve verim büyük ölçüde yetiştirme mevsimine bağlıdır. Sonbaharda ekilerek yetiştirilen ıspanaklarda hasat zamanı 5-6 aya kadar uzayabilir. Buna karşılık ilkbahar ekimlerinde hasat 2 ay gibi kısa bir zamanda bitirilmiş olur. Yetiştirme hasat şekline ve çeşide bağlı olmak üzere dekara verim 1.5- 3 ton arasında değişir. Elle hasat yapılması durumunda 

Devamını Oku…

Karnabahar Toprak İstekleri

Karnabahar toprak  istekleri Karnabahar torak isteği bakımından seçici değildir, su tutma kapasitesi yüksek derin kumlu-tınlı topraklarda başarılı bir şekilde yetiştirilebilir. Karnabahar toprak istekleri ağır bünyeli topraklarda özellikle kış dönemi yetiştiriciliğinde yağışlar nedeniyle oluşan suyun iyi bir şekilde drene edilmesi gereklidir. Kuraklığa hassas olduğu için hafif bünyeli topraklarda karnabahar tohumu  yetiştiricilik yapılmamalıdır. Aksi taktirde sıcaklığın yükselmesi 

Devamını Oku…

Karnabaharın Anavatanı ve Üretim Alanları

Karnabaharın anavatanı ve üretim alanları, karnabahar lahana grubu sebzeleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde özellikle ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde sonbahar ve kış döneminde yetiştiriciliği yapılmakta ve sebze olarak tüketilmektedir. Soğuk bölgelerimizde karnabaharın sebze olarak değerlendirilen kısımları zarar gördüğü için sonbahar ve kış dönemlerinde üretimi yapılmamaktadır. Ancak bu gibi bölgelerde iklim özellikleri iyi irdelendikten sonra yaz 

Devamını Oku…

Karnabahar Tohumunda Çimlenme Özelliği

Karnabaharda tohumlar şekil ve renk bakımından lahana tohumuna benzer ancak tohumları biraz daha küçüktürler. Karnabahar tohumlan oval veya yuvarlak 2-3 mm çapında, açık kahverengi veya koyu kırmızı kahverengi renktedir. Karnabaharda 1 gramında tohum sayısı 250-400 adettir. Karnabahar tohumunda çimlenme özelliği  Karnabahar tohumunda çimlenme gücü %90-95 dir. Tohumlar çimlenme güçlerini normal koşullarda 4-6 yıl muhafaza eder. 

Devamını Oku…

Karnabahar İklim İstekleri

Karnabahar iklim istekleri bakımından kışlık sebzeler arasında yer almaktadır. Ancak karnabahar yetiştiriciliğinde sıcaklığın önemi ışık ve neme göre çok fazladır. Karnabaharın gelişimi ve taçların oluşumu üzerine ışığın etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle karnabahar bitkisi nötr gün bitkisi olarak kabul edilmektedir. Karnabahar bitkisi özellikle taç oluşumu döneminde topraktaki suyun fazla olmasını ister. Hem pazar olgunluğuna gelmiş taçların hem 

Devamını Oku…

Karnabahar Toprak Hazırlığı, Ekim, Dikim Ve Bakım İşleri

Karnabaharın üretim şekli lahanalara çok benzer. Ülkemizde karnabahar yetiştiriciliği yaz sonu, sonbahar ve kış mevsiminde yapılmaktadır. Karnabahar genellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerimizde yetiştirilmektedir. Bu bölgelerimizde karnabahar tohumları fide yetiştirme tavalarına Haziran-Temmuz aylarında ekilmekte ve tohum ekiminden yaklaşık 30-35 gün sonra dikim büyüklüğüne gelmiş fideler lahanalarda olduğu gibi fideliklerden sökülerek açılan karıklara (masuralara) yani esas yetiştirme 

Devamını Oku…