HIYARDA MİLDİYÖ HASTALIĞI VE İLAÇLARI

HIYARDA MİLDİYÖ  HASTALIĞI VE  İLAÇLARI

HIYARDA MİLDİYÖ HASTALIĞI  VE İLAÇLARI  (Pseudoperonospora cubensis) hıyar tohumu  özellikle  konukçusu hıyar, kavun ve karpuz olan mildiyö hastalığı ılıman ve tropikal alanlarda genellikle çiğ ile yeterli olarak ıslaklık sağlandıkça, hem düşük hemde yüksek yağış ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Uygun mücadele yöntemleri izlenmez ise hastalık örtü altı yetiştiricilik yanı sıra serada ve açık tarlada konukçusu olduğu kavun, karpuz, kabak, balkabağı ve diğer konukçusu olduğu kültür bitkilerinde önemli kayıplara yol açmaktadır.Hastalık yapraklar üzerinde küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekelerle kendini belli eder. Hastalık ilerledikçe bu lekeler koyulaşır. Yaprağın alt yüzünde ve bu lekelerin tam altında gri veya menekşe renginde küf tabakası oluşur. Hastalığınşiddetine göre bitkideki hastalıklı yapraklar sararıp, kahverengine döner, önce yaşlı yapraklar, bir süre sonra da taze ve genç yapraklar kurur ve bitki tamamen ölür. Orantılı nemin yüksek olduğu üretim alanlarında ekonomik seviyede ürün kaybına neden olabilir. Hastalık için en uygun koşullar 20–22 0C sıcaklık ve % 90 orantılı nemdir.

HIYAR DA MİLDİYÖ VE MÜCADELESİ

HIYAR DA MİLDİYÖ HASTALIĞI  VE MÜCADELESİ

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler
Hastalık hıyar, kavun ve su kabağında görülür.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
Sık dikim yapılmamalı, yapılmış ise zamanında gerekli seyreltme
yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele
  • İlaçlamaya çevrede ilk mildiyö belirtileri görüldüğünde başlanır.
  • İlaçlamalar hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 7–10 gün aralıklarla sürdürülür.
  • İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

KİMYASAL MÜCADELEDE KULLANILACAK İLAÇLAR

Azoxystrobin 250 g/l SC

Cymoxanil % 50 WP

Cymoxanil % 5 + Mancozeb
% 45 WP
Cymoxanil % 4,8 + Metiram
%57 WG
Cymoxanil % 6 + Propineb
% 70 WP
Chlorothalonil 500 g/l FL

Fosetyl-Al % 80 WP

Iprovalicarb % 5,5 + Propineb
% 61.3 WP
Mancozeb % 80 WP

Maneb % 80 WP

Metalaxyl % 8 + Mancozeb
% 64
WP
Propamocarb hidroklorit 722
g/l EC
Propineb

  TEKNİK DESTEK ALMAK İÇİN CEP TEL: 05524254490

Bir cevap yazın