Brokoli İklim İsteği

 Brokoli İklim İsteği

Brokoli iklim isteği yaz aylarındaki kurak ve sıcak havalardan, kış aylarında ise aşırı yağış ve düşük sıcaklıklardan olumsuz yönde etkilenir.

Brokoli serin iklim sebzedir. Karnabahara göre toprak ve iklim istekleri bakımından pek fazla seçici değildir. Brokoli tohumu için uygun hava sıcaklığı 15-170 derece olup, maksimum 240 dereceye kadar dayanır. Brokolinin yeşil sürgünlerinin niteliğini koruması için yaz aylarındaki sıcak ve kurak havalara uygun değildir. Çünkü sıcak havalarda sürgünlerdeki çiçek taslakları normal gelişme sergilemez, hasattan birkaç saat sonra sürgünlerde pörsüme gözlemlenir. Bu sebeple yaz aylarında sıcaklık 200 derecenin üstünde olan bölgelerde brokoli yetiştiriciliği uygun değildir.

Brokoli iklim isteği  için en uygun toprak iyi derene edilmiş kumlu topraktan, killi-tınlıya kadar değişen, su tutma hacmi yüksek topraklardır.Brokoli yetiştiriciliğin yapıldığı topraklarda iyi drenaj yapılmalıdır. (Drenaj: Herhangi bir yerdeki suyun yapay ya da doğal yollarla uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmadır.) Brokolinin gübrelenmesi lahanaya benzemektedir. Fakat gübre ihtiyaçları Toprak yapısına, çeşitlere, topraktaki organik madde içeriğine ve bölgelere göre farklılık gösterir. Gübrelemenin kötü yapıldığı topraklarda içi boş sürgünler oluşur. Potasyumlu ve fosforlu gübrelerin hepsi ile azotlu gübrenin üçte biri dikim aşamasında verilmelidir. Azotlu gübrenin kalanı ise yetiştirme süresine bağlı olarak dikimden belli bir zaman sonra ve ana başlar hasat edildikten sonra olmak şartıyla iki kısımda verilmelidir.

Sıcak havalarda bitkinin gelişmesi iyi olsa bile sebze olarak değerlendirilen olgunlaşmamış çiçek tomurcukları normal bir gelişme göstermez, gevşek yapılı oluşur, hasattan birkaç saat sonra çiçek tomurcuklarında pörsüme görülür. Yaz aylarında ve ortalama hava sıcaklığının 20°C’nin üzerinde olduğu yerlerde brokoli yetiştiriciliği ekonomik olmamaktadır. Bitkiler vegetatif devrede ise don tehlikesinden fazla etkilenmezler. Sebze olarak değerlendirilen kısımlar hasat olgunluğuna gelmiş ise hafif donlardan bile zarar görürler, çiçek tomurcukları kahverengi renk alır ve çürürler. Brokolinin gelişimi ve sebze olarak değerlendirilen kısımlan üzerine gün uzunluğunun etkileri kesin olarak bilinmemektedir. Aşırı olmayan yağış brokolinin gelişimi ve kalitesi üzerine olumlu etki yapar. Kuraklık brokolinin olgunlaşmamış çiçek taslakları üzerine olumsuz etki yaparak taçların lifli ve kalitesiz olmasına neden olur.

 TEKNİK DESTEK İÇİN :0552 505 56 42

Benzer yazılar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şimdi Ara