Karpuz Yetiştiriciliğinde Arının Önemi

 Karpuz Yetiştiriciliğinde Arının Önemi

Karpuz Yetiştiriciliğinde Arının Önemi

Karpuz Yetiştiriciliğinde Arının Önemi. Karpuzların meyve tutması  için açan  çiçeklerin  mutlaka döllenmesi gerekir. Bu işlem böcekler ve özellikle bal arıları vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle çiçek açtıktan sonra tarlaya arı kovanı yerleştirilmelidir. 5 dekar alan için 1-2 sağlıklı kovan yeterli olur. Kovan tercihen tarlanın ortasına bir gölgelik altına yerleştirilmelidir. Sağlıklı karpuz tohumu yetiştiriciliği için oldukça önemlidir.melonKarpuz Yetiştiriciliğinde Arının Önemi. Arazinin toprak hazırlığına sonbaharda başlandığında görülmektedir. Sonbahar yağışlarından önce derin sürüm yapılmaktadır. Dipkazan ile sert tabaka patlatılmaktadır. Arkasından kültivatör veya diskaro ile işlenerek kesekler parçalanmaktadır. Bu arada verilebildiği takdirde dekara 5-6 ton iyi yanmış ahır gübresi atılmaktadır. Ayrıca toprak çok kireçli ise ahır gübresiyle birlikte dekara 30-40 kg kükürt verilmesi uygun olacaktır. Karpuz tohumu organik maddeye olumlu cevap vermektedir.

İkinci toprak işleme dönemi ocak-şubat aylarında yapılmaktadır. Bu devrede taban gübresi verilir ve toprak yeniden işlenerek ekim veya dikime hazır hale getirmektedir. Karpuz tarımında iyi bir ürün için dekara 10-18 kg saf azot (N), 5,8 kg saf fosfor (P2O5), 12-18 kg saf potas (K2O) vermek gerekmektedir. Bu gübrelerden fosforlu olanı ocak ayında toprak hazırlığı sırasında, azotlu ve potaslı gübreler ise üçe bölünerek ilk bölümü karpuz dikimi sırasında, ikinci bölümü çiçeklenme aşamasında, üçüncü bölümü ise meyveler ceviz büyüklüğüne gelince vermektedir.Karpuz Yetiştiriciliğinde Arının Önemi - İNTFA BLOG - Tarımsal BlogKarpuz Yetiştiriciliğinde Arının Önemi. Bitkinin gelişme dönemleri göz önüne alınarak sulama yapılmaktadır. Dikimde can suyu verildikten sonra çiçeklenme dönemine kadar bitkinin su ihtiyacı azdır. Ancak kurak geçen yıllarda az miktar su verilmektedir. Aksi taktirde çok su verilirse bitki çiçeklenmesi gecikmektedir. Bu dönemlerde su direk tünellerin içine azar azar verilmeli veya tüneller açılmadan tünel araları yağmurlama veya salma suyla sulanmaktadır. Bitki çiçeklenmeye başladığı zaman su ihtiyacı daha da artmaktadır.

Meyve irileşme ve olgunlaşma aşamasında en üst seviyeye ulaşmaktadır. Sulama, dikkatli ve kontrollü yapılmalıdır. Özellikle fazla sulama vegetatif gelişmeyi hızlandıracağından meyve tutumu azalmaktadır. Bu sebeple suyun azar azar ve sık verilmesi gerekmektedir. Karpuz tohumu yetişirken  en ideal sulama yöntemi damlama sulamadır. Bölgemizde pratik olması açısından yağmurlama sulama tercih edilmektedir. Karpuzda hasada yakın dönemde sulama kesilmektedir. Aksi taktirde meyvede çatlama çürüme gibi sıkıntılar  ekonomik kayıplara neden olacaktır.

TEKNİK DESTEK İÇİN :0552 425 44 90

Benzer yazılar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara