Karpuzda Çapalama

 Karpuzda Çapalama

Karpuzda Çapalama

Karpuzda Çapalama. Karpuz tohumu dikiminden 8-10 gün sonra kaymak tabakasını kırmak ve yabancı otlar için hafif bir şekilde yapılmaktadır. Karpuz tüplerden başlayarak bakıma ihtiyaç duymaktadır. Tüplerde yabancı ot temizliği yapılmalıdır. Karpuz fidesi tarlaya geçirildikten sonra yapılacak olan birinci ve ikinci sulamadan sonra çapalama yapılmalıdır.  Yabancı otların temizliği sağlanmalıdır. Bitkilerin kolları geliştikten sonra çapa işlemi yapılmaması gerekmektedir.Karpuz Yetiştiriciliğinde Sulama - İNTFA BLOG - Tarımsal BlogKarpuzda Çapalama. Dikime hazır hale gelen fideler alınıp 2 m sıra arası ve 75 cm sıra üzeri olacak şekilde tarlaya dikim yapılmaktadır. Plastik torbalardan fideler çıkarılarak fide toprağının dağılmamasına özen gösterilerek dikim yapılmaktadır. Verimin yüksek ve kaliteli olması için bitki kök bölgesinde yeterli nemin bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle karpuz yetiştiriciliğinde sulama yapılmalıdır. Karpuz fideleri tarlaya şaşırtıldıktan sonra iyi bir can suyu verilirse bitkiler uzun süre sulamaya ihtiyaç duymadan gelişme gösterirler.

Fideler küçükken fazla sulama yapılırsa gelişmeyi olumsuz yönde etkiler. Meyve oluşum dönemine kadar mümkün olduğu kadar az sulama yapmak gerekir. Meyve büyüklüğü 5-6 cm olduktan sonra normal sulamalar yapılmalıdır. Bu devreden itibaren 15 günde bir sulama yapılmalıdır. Sulama ile birlikte karpuz bakımı, çapalaması iyi olmalıdır. Dayanıklı karpuz tohumu kullanımı sağlıklı bir yetiştiricilik için oldukça önemlidir.Karpuzda Hasat ile Kesin ve eItkili Çözümü Sitemizde.Karpuzda Çapalama. İşlem toplamda 3-4 kez yapılması gerekmektedir. İkinci çapa sırasında bitki kök boğazının ve meyvelerin suya temas etmemesi adına boğaz doldurma işlemi yapılmaktadır. Su, toprak ve havanın yağış durumuna göre değişmekle beraber 2-3 cm çapalandığında ilk meyveler vermeye başlamaktadır. Şartlara bağlı olarak 10-15 günde bir aşırı olmamak şartıyla sulama yapılmalıdır. Fazla su hasat sonrası dayanıklılık süresini ve tadını azaltmaktadır. Karpuz meyveleri gelişim döneminde toprakta yeterli suyun bulunmasını, hasat zamanında ise azalmasını istemektedir. Sulama düzenli yapılmazsa bitki gelişimi olumsuz yönde etkilenmektedir. Sulama düzensizlikleri meyvelerin olgunlaştığı dönemde olursa meyvelerde çatlamaya neden olmaktadır.

Karpuz yetiştiriciliğinde karpuz tohumu çıkışından hemen sonra birinci çapa yapılmalıdır. Toprak kabartılmakta, yabancı ot kontrolü sağlanmaktadır. Seyreltme işlemi yapılmaktadır ve bitki boğazları doldurulmaktadır. 2. çapa bitkinin ana gövdesi oluşmaya başladığında yapılması uygundur. Çapa yapıldıktan sonra tarlada fazla dolaşılması uygun değildir. Bu nedenle bitkilerin kök boğazına ve uçlarına basmamaya ve zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Bitki çiçeklendikten sonra çapalama yapılmamalıdır.

 TEKNİK DESTEK İÇİN :0552 505 56 42

Benzer yazılar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara