Kavun Toprak İsteği

 Kavun Toprak İsteği

Kavun Toprak İsteği

Kavun Toprak İsteği. Derin, geçirgen, su tutma kapasitesi çok iyi, organik ve besin maddelerince zengin tınlı topraklarda iyi gelişim gösterir. Ağır ve suyu bol topraklarda kök hastalıkları artar. Meyve verimi azalır, olgunlaşma gecikir.

Toprak pH’nın hafif asitli olması istenir ve PH değeri 6 -6.7 arasında olması gerekmektedir. Tınlı-kumlu topraklar tercih edilmektedir ve bol sulama yapılması uygun olmaktadır. Kavun tohumu yetiştirmek istenen toprak sonbaharda sürülmektedir. Kavun Toprak İsteği. Dekara ortalama 3 veya 4 ton çiftlik gübresi atılmaktadır. Ayrıca ilk yağışlarda toprak tavdayken sürüm yapılmaktadır. İkinci toprak işleme işlemi ise Şubat-Mart ayları yapılmaktadır ve kültivatör ile toprak işlenerek arazi ekim ve dikime hazır hale getirilmektedir. Ekim, dikimden önce tarlada otlanma görülürse tekrar kültivatör ile toprak işlemesi yapılmaktadır. Ekim yapılmadan önce ilkbahar aylarında diskaro çekilmektedir.  Daha sonra sonra sürgü çekilmekte ve tohum ekimine hazır hale getirilmektedir. Kavun tohumu ekimden yaklaşık 5-15 gün sonra çimlenme göstermektedir. Çimlendikten sonra uygun olan iki tane bitki ocakta bırakılarak diğerleri seyreltilmektedir.

Bırakılan bitkilerin kökleri çapalanmaktadır ve boğazları toprak çekilerek doldurulmaktadır. Sıra araları yabancı ot kontrolü ve toprak yüzeyinde oluşan tabakanın kırılması adına kültivatörle işlenmesi gerekmektedir. İlk bitki seyreltmesinden 2-3 hafta geçtikten sonra bitkiler 4-5 gerçek yapraklı olduğu zaman ikinci ve son seyreltme yapılmaktadır. Her ocakta 1-2 tane bitki bırakılmalıdır. Boğazları tekrar oldurulmalıdır. Sıra aralarının kültivatörle tekrar işlenmesi gerekmektedir. Bitkiler büyüyüp kol atmaya başladığı zaman son kez çapalanmaktadır ve boğazları doldurulmaktadır.Kavun Toprak İsteği.  Fideler tarlaya şaşırtıldıktan sonra iyi bir can suyu verildiğinde bitkiler uzun süre sulamaya ihtiyaç duymadan gelişme göstermektedir. Uygun toprak tavında ekim yapılarak kavun yetiştirilen arazilerde de meyve oluşumuna kadar fazla sulamaya gerek yoktur. Ancak toprakta yeterli nem yoksa aşırı olmamak üzere sulama yapılmaktadır. Meyve oluşum döneminden sonra sulamalar sıklaştırılmaktadır. Ayrıca dayanıklı kavun tohumu  kullanımı verim açısından oldukça önemlidir.

Meyveler tam olgunlaşma devresinde hasat edilmektedir. Olgunluğa gelmiş kavunlar saplarında elle koparılır veya bıçakla kesmek suretiyle hasat edilmektedir. Hasat işleri sabah yapılmaktadır ve küçük yığınlar halinde toplanan kavunlar güneşte fazla bekletilmemelidir. Kavunlar hemen pazara veya depoya sevk edilmektedir. Eğer kavunlar depoda uzun süre saklanacaksa zaman zaman ters çevrilmesi uygundur..

 TEKNİK DESTEK İÇİN :0552 505 56 42

Benzer yazılar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara