Sera Naylonu Kullanım Avantajları

 Sera Naylonu Kullanım Avantajları

Sera Naylonu Kullanım Avantajları

Sera Naylonu Kullanım Avantajları. Güneş ışığı veya ısı nedeniyle oluşan  bozulma süreçleri nedeniyle sera naylonu ömrü sınırlıdır. Kopolimer,  bir mevsim için iyi olan düşük maliyetli bir malzemedir. Mevsimlik seralar, kışlayan yapılar ve yüksek tüneller için iyi bir seçimdir. Yoğuşma damlacıklarının oluşmasını engellemektedir. Yoğuşma damlacıkları ışık iletimini azaltır veya bitkilere damladıklarında hastalık sorunlarına yol açabilmektedir. Kullanım sağlamak hastalık sorunlarını engellemektedir.Rotapack Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketSera Naylonu Kullanım Avantajları. Seralarda en önemli gelişim etmenleri sırasıyla sıcaklık, nem, ışık ve havanın karbondioksit içeriğidir. Bitki gelişimi için en önemli faktör olan ışığın sera
içine yeterli oranda ulaşabilmesi için seralar ışık geçirebilen saydam malzeme ile örtülmektedirler. Kültür bitkilerinin daha iyi gelişmesini sağlamaktadır. Sera naylonu serayı yağmur, kar veya rüzgar gibi dış etkenlerden koruyarak sera içinden ısı kaybını azaltan veya ışığı olanaklar ölçüsünde sera içine ışığın fazla geçmesini sağlamaktadır.  Örtü, güneş ışıklarının örtü altına girmesini sağlamalı, yansıtma, emme veya  iletme gibi olaylarla ışık kaybına neden olmaktadır.  Bu yüzden örtü altında oluşan ısıyı tutmalı, örtü altından ısı kayıpları en alt düzeyde olmasını sağlamalıdır.Sera Naylonu 12x15=180 m2 36 Aylık Sera Örtüsü - PttAVM.comSera Naylonu Kullanım Avantajları. Plastik vurma veya  çarpmalara karşı duyarlı değildir. Paslanmazlar. Ucuzdurlar .İşlenme özelliği iyidir. Kolay temizlenir ve saklanabilirler. Kimyasal maddelere, özellikle asitlere karşı dayanıklıdır. Güneş ışığını iyi geçirirler. Renklendirilme özellikleri iyidir. Biyolojik zararlılardan etkilenmezler.  Sera içerisinde bulunan nem veya suyu damlatmama özelliğine sahiptir. Böylece bitkiler hastalıklardan zarar görmemektedir. Çünkü: Zararlı güneş ışınları geçirmediğinden bitki sağlıklı bir şekilde yetişmiş olacaktır. Gece ısısını muhafaza edilmesini sağlayarak sera soğumasını azaltmaktadır.

  • Ürün verimi arttırılmış olunmaktadır çünkü: Gündüz ışık dalga boyunu değiştirdiği için sıcak veya güneşli havalarda bitkilerin kavrulmasını önlemektedir. Sera içerisinde ışığın düzenli dağılmasını sağlamaktadır. Bu şekilde ışığın etkinliğini arttırarak verimli ürünler elde edilmesini sağlamaktadır. Sık bitkiler birbirlerini gölgelemektedirler. Gölgelediklerinden dolayı  bitkiler yavaş büyüme göstermektedirler. Sera naylonu bu sorunu ortadan kaldırmış olmaktadır. Bitki çiçekleri düşük veya yüksek sıcaklıktan etkilenmektedirler. Sera naylonu etkilenmesi önlemektedir. Kaliteli çiçek üretimi teşvik etmektedir. Çeşide özgü renklerin oluşmasında etkilidir ve çiçeklerin strese girmesini önlemektedir.

TEKNİK DESTEK İÇİN: 0552 505 56 42

 

Benzer yazılar

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara