Serada Kavun Yetiştiriciliği

 Serada Kavun Yetiştiriciliği

Serada Kavun Yetiştiriciliği

Serada Kavun Yetiştiriciliği. Ilık, sıcak ve güneşli havaları sever. Kavun yetiştiriciliğinde gündüz sıcaklığı 20-25°C, gece sıcaklığı ise 18°C aralarında olmalıdır. Devresinde nisbi nem bakımından gece %80, gündüz ise %50-%65 arasında olmalıdır. Serada hiçbir zaman nisbi nemi % 40’ın altına düşürmemek gerekmektedir. İlkbahar sezonun da kavun yetiştiriciliği için optimal kavun tohumu ekim zamanı 15 Aralık-7 Ocak tarihleri arası olarak uygun görülmüştür. Serada Kavun Yetiştiriciliği. Belirlenen bu tarihler serada bulunan 1. mahsul durumuna göre değiştirilebilmektedir. Kavun yetiştiriciliği genellikle ikinci mahsul yetiştiricilik şeklinde yani ilkbahar sezonunda yapılmaktadır. Ayrıca kavun gelişebilmesi için yüksek bir toprak sıcaklığı istediği için erken ekim çok büyük avantaj sağlamamaktadır. Kavunun seraya dikim zamanı yine 1. mahsule bağlı olarak 15 Ocak-15 Şubat arasında değişim gösterir.

Toprağın derin, havalanma oranı iyi olan, besin maddelerince zengin, kumlu-tınlı olması gerekmektedir. Buna karşılık soğuk ve ağır killi topraklarda bitki yaprakları sararır, gövde çürüklüğü olur ve bitkilerde ölmeler meydana gelebilmektedir. Kavun tohumu iyi bir çimlenme gösterebilmesi için uygun ortam sıcaklığının 25-30°C olması gerekmektedir. Üstelik toprak sıcaklığı ise en düşük 15°C olması uygun olmaktadır. Kavun fidesi yetiştirebilmek için, fide harcı yeteri miktarda su-hava ve besin maddeleri barındırmaktadır. Serada Kavun Yetiştiriciliği.  Ekim yapılacak olan toprak; çiftlik gübresi, toprak, kum veya torf karışımından hazırlanmaktadır. Hazırlanan karışım fide yetiştireceğiniz kap veya viyollere alınmaktadır. Tohumlar 3-4 cm derinliğinde ekilmektedir ve fısfıs yardımıyla sulama yapılmaktadır. Üzeri ince bir naylon yardımıyla örtülerek çimlenmeye bırakılmaktadır. Elde edilen fideler işlenmiş olan toprağa dikilmektedir. Kavun fidesi dikimi sırasında bitkinin topraklı olan kısmının tamamı, fidenin 3’te 2’si toprak altında olmaktadır. Kavun fidesi dikiminden sonra can suyu verilmektedir.

Hasada gelme süresi ortalama 80-100 gün arasındadır. Kavun verimi dekara 4.5 tona kadar verim vermektedir. Ayrıca nakliyeye dayanıklıdır ve raf ömrü uzundur. Erken hasat veren bir kavun türüdür. Meyveler tam olgunlaşma devresinde hasat edilmektedir. Bununla birlikte olgunluğa gelmiş kavunlar saplarında elle koparmak veya bıçakla kesmek suretiyle hasat edilmektedir. Hasat işleri sabah yapılmaktadır ve küçük yığınlar halinde toplanan kavunlar güneşte fazla bekletilmemektedir. Kavunlar hemen pazara veya depoya sevk edilmektedir. Eğer kavunlar depoda uzun süre saklanacaksa zaman zaman ters çevrilmektedir. Ayrıca dayanıklı kavun tohumu  çeşidi kullanımı verim açısından odlukça önemlidir.

 TEKNİK DESTEK İÇİN :0552 505 56 42

Benzer yazılar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara