Serada Sebze Yetiştiriciliği

 Serada Sebze Yetiştiriciliği

Serada Sebze Yetiştiriciliği

Serada Sebze Yetiştiriciliği. Kültür bitkilerinin mevsimleri dışında iklime bağlı olmaksızın, yapay gelişme ortamı yaratılarak yetiştirilmesidir. Bu tür sebze yetiştirmeye sera sebzeciliği denilmektedir. Burada ısıtma yapılarak, bitkinin yetişebileceği bir ortamı sağlamak için bir yatırım söz konusudur. Ülkemizde sera üretimi için yapılan masrafların %65 veya %70’i ısıtma masrafıdır. Ancak ülkemizde jeotermal kaynakları yönünden şanslı olan ilimizde Jeotermal ısıtmalı seralar kurularak yıl boyunca yazlık sebzeleri mevsimleri dışında yetiştirme imkanı ile yüksek gelir etme imkanı sağlanacaktır.

Serada Sebze Yetiştiriciliği. Sera Planlamasında ve ya sera yerinin seçiminde dikkat edilecek faktörler bulunmaktadır. Işık önemli faktörler arasında yer almaktadır. Sera kurulacak yer bol ışık almalıdır. Güney, Güneydoğu, Güneybatı yönleri daha çok güneş ışığı almaktadır. Sıcaklıkta çok önemlidir. Seralar ısıtma masrafları açısından sıcak yerlerde kurulmalıdır. Rüzgarda diğer önemli faktörler arasında yer almaktadır. Çünkü: Şiddetli rüzgarlar seralara hem mekanik zararlar vermekte hem de sera içi sıcaklığı düşürmektedir. Toprak ve Topografya önemlidir. Seralar için tınlı, humuslu, besin maddelerince zengin. Ancak su tutma yeteneği iyi, drenaj, taşlılık ya da sığ olma sorunu olmayan, taban suyu en fazla 900 cm ya da 1m. Derinlikte olan topraklar kullanılmalıdır.

Serada Sebze Yetiştiriciliği. Arazi hafif eğimli olmalıdır. Yönde Seralarda azami güneşlenmeyi sağlamak için kış yetiştiriciliğinde güneye, güneydoğuya veya güneybatıya yönlendirilmesi gerekmektedir. Güneye bakan yamaçlara daha uygundur. Sulama suyu temini: sulama suyu kaliteli olmalı ya da  kolaylıkla temin edilebilmelidir. Sulamanın yanında sıcaklık kontrolü ve nemlendirme için de su kullanılacağından yeteri kadar su bulunmalıdır. Ekonomik faktörler: Seralar yatırımdan en iyi şekilde yararlanma ve karşılığında belirli bir gelir elde edilebilecek şekilde planlanmalıdır. Bunun için ısıtma, yola yakınlı, elektrik, işçilik faktörleri dikkate alınmalıdır.  Birim alandan yüksek verim alma yanında, ürünün niteliği ve kalitesi de yükseltilmektedir. Yetiştirme devresi uzatılarak, yıl içinde yetiştirilen kültür bitkisi sayısının artmasına olanak sağlamaktadır.  Ancak pazarda sürekli sebze bulunmaktadır. İşletmede devamlı çalışma olanağı sağlamaktadır. Ancak hem halkın geçimine hem de ihraç yoluyla milli ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Seracılıkta ilgili cam, demir, plastik vb. sanayilerin satış imkanları artmaktadır.

 

TEKNİK DESTEK İÇİN : 0552 505 56 42

Benzer yazılar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara