Soğan Yetiştiriciliği

 Soğan Yetiştiriciliği

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Soğan Yetiştiriciliği. Soğanın ana vatanının Batı Asya ve Doğu Akdeniz olduğu daha önce belirtilmişti, bu bize soğanın gündüzleri sıcak ve kurak, geceleri serin bir kara iklimini sevdiğini, ayrıca yağışlı bir ilkbahar isteğini ifade eder. Ek olarak ışıklanma ve sıcaklık soğan gelişmesi için vazgeçilmeyecek iki önemli faktördür. Gün uzunluğu da soğan tohumu üretiminde önemli diğer bir faktörüdür. Soğan gelişme döneminde 18-20°C civarındaki sıcaklıklara ve yağışa ihtiyaç duyar. Özellikle baş bağlama döneminde ise sıcaklığın 23-26°C’ler civarında olması ideal baş gelişimini sağlar. Baş kuruması döneminin kurak olması istenir, aksi halde olgunlaşmamış soğanlar hemen yeniden kök meydana getirerek gelişmelerini sürdürürler.

Soğan Yetiştiriciliği. Ağır killi topraklarda tarımını yapmak yanlıştır. Bitki turbiyer karakterli topraklarda yüksek verim yapar. Asit karakterli toprakları tercih eder. Toprak pH bakımından 6.5-7.5 uygun değerlerdir. Erken dönemde Pazar için soğan tohumu yetiştirme yapılacaksa alüviyal karakterdeki topraklar tercih edilmelidir. Böyle topraklarda yapılan yetiştirmeden elde edilen soğanlar erken hasat edilirler, ancak bu soğanların depolanma süresi kısadır. Kış mevsimi için yetiştirilecek soğanların P ve K’ca zengin, kil içeren topraklarda üretilmesi gereklidir. Topraktaki killi yapı soğanın muhafaza süresine olumlu etki yapar. Ancak burada uygulanan gübreleme ve yetiştirilen çeşit de önemli bir etkiye sahiptir.

Soğan yetiştiriciliği. Çiftçi tarlayı 20-25 cm derinliği geçmeyecek şekilde sürer. Diğer yetiştirme şekillerinde olduğu gibi gübreler. Daha sonra 30 cm ara ile 15-20 cm derinlikte karıklar açar. Karıklara su verir. Su henüz karık içinde iken karığın iki yanına 12- 15 cm sıra üzere mesafe verir, daha önce dikime hazırladığı fideleri parmağıyla köklerinin çıktığı nokta 2-3, cm toprak içinde kalacak şekilde dikkatlice diker. Öncelikle dikimden evvel yapraklarda dikim budaması vs. gibi herhangi bir işlem yapmaz. Sadece uzun olan köklerin uç kısımlarını keser, böylece dikimin daha kolay yapılmasını sağlar.

Dikimden 10-15 gün sonra bir çapa yapar. Daha sonra sulama, ot alma ve mücadelenin dışında herhangi bir işlem yapmaz. Gelişme devrelerinde birkaç defa sular. Bitkiler hızla gelişir, önce çok miktarda yaprak oluştururlar: Yaprak oluşumundan sonra soğan oluşumu başlar. Soğan tohumu normal çeşit iriliğini kazanınca sulama durur. Bitkilerin hayat devrelerini kapatmalarını sağlar ve söküme geçer. Dökülen soğanlar hemen pazarlanırlar veya hevenkler haline getirilip asılarak muhafaza edilirler.

 

 TEKNİK DESTEK İÇİN :0552 505 56 42

Benzer yazılar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şimdi Ara