Sorgum Sudan Tohum Seçimi

 Sorgum Sudan Tohum Seçimi

Sorgum Sudan  Tohum SeçimiSorgum Sudan Tohum Seçimi. 

Tek yıllık sıcak iklim yem bitkisidir.  Sorgum sudan otu tohumu zor arazi şartlarına adaptasyonu güçlü olup, gelişme dönemi yaz ve erken dönemdedir. Yeşil veya kuru ot, silo yemi amacıyla yetiştirilmektedir. Kurağa ve sıcağa dayanıklıdır. Gübreli, killi, kumlu topraklarda iyi gelişir.Sulama ile yem verimi artmaktadır. Ot üretiminde dekara 2 veya 3 kg tohum atılmalıdır. Ot için biçme zamanının daneleri  sarı renk olduğunda yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Yeşil ot verim değerleri kuru ve sulu da farklılık göstermektedir. Kuruda 3 ton, suluda 6 veya 7 tondur. Tohum hasadı biçerdöverle yapılabilmektedir. Dane döktüğü için tohum hasadında geç kalınmamalıdır. Tohum verimi bu nedenle çok değişebilir, 25-375 kg/da arasında bulunmaktadır.

 

Sorgum Sudan Tohum Seçimi. Genellikle sıcak bölgelerde 2.ürün olarak Sorgum sudan otu tohumu ekimi yapılan bitki, Mayıs ayı sonlarından Temmuz ayı ortalarına kadar ekilebilmektedir. Toprağın fiziksel yapısının düzeltilmesi ve toprak yüzeyinin iyice ufalanması gerekmektedir. Bu şekilde başarılı ekim yapılmış olunmaktadır. Kumlu-tınlı drenajı yüksek topraklarda iyi bir gelişim göstermektedir. Doğru işlem yapıldığında ve uygun dönemde hasat edildiğinde, mısır silajına yakın enerji değerleri elde edilebilmekte, içerdiği enerji ve lif değerleri ile süt inekleri rasyonunda kullanılabilmektedir. Dönüm başına 25 kg. Azot, 10 kg. Fosfor, 10 kg. Potasyum verilmektedir. Ancak sulamanın yetersiz geldiği yerlerde azotlu gübre miktarı azaltılmalıdır. Sulama verimi büyük ölçüde arttıran etmenler arasındadır.  En az, her biçimden sonra 1 kez sulanmalıdır. Mümkün olduğu durumlarda biçimden sonra 25 kg/dönüm Amonyum nitrat atılarak sulama yapılması verim ve kaliteyi artırmaktadır.

Sorgum Sudan Tohum Seçimi. Kuraklığa yüksek derecede toleranslıdır. Yüksek ot verimi ve kalitesi açısından sulanmalıdır. Ekimden 40 veya 45 gün sonra biçime gelmektedir . Biçimler ideal olarak 100-120 cm. boylandığında yapılmalıdır ve en az 5 cm. anız bırakılmalıdır. Bundan dolayı  biçim zamanı geciktikçe otun besin değeri düşmektedir. Her biçim için 1,5-2 ton/dönüm yeşil ot verebilmektedir. Tohum seçiminde iklim, toprak, hastalıklara yakalanma veya hastalıklara dayanma özelliklerine dikkat edilmelidir.  Bu yüzden iyi bir tohum seçimi için sağlam, besin maddelerince zengin, embriyosu tam gelişmiş, yüksek çimlenme yeteneğinde ve hastalıklardan ari olmalıdır.  Bundan dolayı tohum seçiminde toprak  istekleri bölgenin sıcaklık durumu göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.  Tohumlar %80 oranında çimlenmelidir. Sorgum sudan otu tohumunda  önemli etkenlerden bir tanesi de tohum çimlenme oranının  başarı derecesi %80 veya %100 olmalıdır.

TEKNİK DESTEK İÇİN : 0552 505 56 42

Benzer yazılar

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara