Yonca Yetiştiriciliği

 Yonca Yetiştiriciliği

YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ

Yonca Yetiştiriciliği. Çok yıllık bir yem bitkisidir. İyi besleme özelliği ve yüksek veriminden dolayı yem bitkilerinin kraliçesidir. Diğer yem bitkilerine oranla protein, vitamin ve mineral maddece zengindir. Değerli bir yem bitkisidir. Yoncadan ot, silo yemi, pelet  yem, yonca unu, yer örtüsü (erozyona karşı) ve yeşil gübre olarak yararlanılır.

Toprak isteği yönüyle fazla tınlı, kumu çok olmayan, yeterli derecede kireç içeren toprakları sever. Yoncalık kurulacak alan drenajlı ve tesviyelidir. Çünkü yüksek taban suyu ve durgun su yoncada verim düşüklüğüne ve giderek de seyrekleşmeye neden olmaktadır. Bunun için Yonca tohumu yüzey drenajına önem verilmelidir. Bu nedenle 90-100 metrede bir meyil istikametine dik hendekler açılarak tahliye edilmelidir.

Yonca Yetiştiriciliği. Toprağının ekime hazırlanmasında ilk olarak arazide yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. Çünkü yonca fideleri yavaş geliştiği için diğer yabancı ot fideleri yoncayı bastırır. Yonca tohumu  küçük ve embriyosunun nazik olması nedeniyle çok özenle hazırlanmış bir tohum yatağı istemektedir. Bunun için tarla birkaç kez sürülüp diskaro çekilmelidir. İnce tırmık ile toprağın iyice ufalanması sağlanmalıdır. Bu uygulamalardan sonra toprağın yüzeyi merdane çekilerek bastırılmalıdır. Yoncanın su ihtiyacı bulunduğu fizyolojik devreye, iklime, toprak yapısına,

taban suyu düzeyine ve arazinin eğimine göre değişir. Genel olarak biçimden 7-10 gün önce ve biçimden bir hafta sonra olmak üzere her biçimde 2 sulama yapılmalıdır.

 

Yonca Yetiştiriciliği. Yonca tohumu  genel olarak Akdeniz ikliminin egemen olduğu yörelerde sonbahardadır. Diğer serin iklim yörelerinde ise ilkbaharda ekilmelidir. Ekim zamanının belirlenmesinde toprak sıcaklığı ve nemi etkilidir. Çiftçi yonca ekimini sonbahar ve ilkbahar olmak üzere iki mevsimde yapar. Kış yağışları bitkiye zarar vermeyecek şekilde toprağı hazırlar. Yüzey drenajını ve toprak düzeyini düzeltir. Böylelikle ekimi sonbaharda yapar. Bu durumda ilk yıl 4 biçim alır. Ekim yöntemi olarak serpme ve sıraya ekimi yapılmaktadır. Bunun için safiyeti tam tohumluktan, serpme ekimlerde 3-4 kg/da, sıraya ekimlerde 1,5-2,5 kg/da kullanılması yeterli olmaktadır. Kullanılacak yonca tohumu safiyeti yüksek olmalı ve hiçbir yabancı bitki tohumu (özellikle küsküt) bulunmamalı, bunu sağlamak için sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.

 

TEKNİK DESTEK İÇİN :0552 425 44 90

Benzer yazılar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara