Yoncada Bakım İşlemleri

 Yoncada Bakım İşlemleri

YONCADA BAKIM İŞLEMLERİ

Yoncada bakım işlemleri: Çiftçi yonca bakımı ekim dönemi ve ekimden sonraki dönemler olmak üzere 2 tip gübreleme yapar. Ekim döneminden önce, toprak işlemesi sırasında 13-14 kg/da fosfor (TSP) verir. Yonca tohumu ekim sırasında 2-3 kg/da azot ve 15-20 kg/da potasyum verir.

Yonca fazlaca miktarda fosfora ihtiyaç duymaktadır. Fosfor, yoncada kaliteli ürün alımını sağlamaktadır. Her yararlanma yılı için genel olarak 13-14 kg/da fosfor sonbahar döneminde verilmelidir. Eğer 5 yıllık bakım gübresi ekimle birlikte verilmesi düşünülüyorsa dekara 60 kg saf fosfor (150-175 kg TSP ) verilmelidir. İyi bir gübreleme için toprak örneklerinizi Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüleri laboratuvarlarına götürünüz. Toprak tahlilleri ile gübre tavsiyeleri ücretsiz olarak yapılır.

 

Yoncada Bakım İşlemleri: Yonca kurak ve yarı kurak iklim bitkisidir. Yonca bakımı diğer kültür bitkilerine oranla suya ihtiyacı daha yüksektir. Yonca tohumu su ihtiyacı bulunduğu fizyolojik devreye, iklime, toprak yapısına, taban suyu düzeyine ve arazinin eğimine göre değişir. Biçimden 7-10 gün önce ve biçimden bir hafta her biçimde 2 kez sular.

 

Yoncada Bakım İşlemleri: Yonca esas olarak ot üretimi sağlar. Dolayısıyla Yonca tohumu kuru otunda % 17-18 ham protein bulunur. Bununla birlikte en yüksek oranda ot verimidir. Otun kalite ve yem değerinin üstündür. Uzun yıllar aynı verimin alır. Ancak verimin yanında kalitede düşünüldüğünde, protein verimi açısından en uygun dönem 1/10 çiçeklenme dönemidir. Yonca hasadında biçim zamanının yanında biçim yüksekliği de önemlidir. Alçaktan yapılan biçimlerde yeni sürgünler zarar görür. Yüksek biçimde ise ürün gereksiz yere tarlada bırakır. Biçim yüksekliği yerden 5-10 cm olmalıdır. Fakat kıştan önce yapılan son biçimlerde 15-20 cm kadar olması gerekmektedir. Böylece bitkinin kışı daha güvenle geçirmesine ve ilkbaharda rahat bir gelişme göstermesine olanak tanımaktadır. l dekar yonca 1 ton yaş veya 250 kg kuru ot verir.

TEKNİK DESTEK İÇİN :0552 505 56 42

Benzer yazılar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara