Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

www.intfarming.com

MESAFELI SATIŞ SÖZLEŞMESI

 

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

 

 Madde 1 – Konu:

 

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya www.intfarming.com üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

Madde 2 – Satıcı Bilgileri:

 Ünvanı : İNTFA Tarımsal Alışveriş Merkezi - Cihad AKAR (Bundan sonra İNTFA Tarım  olarak anılacaktır.)

Adresi : Fevzi Çakmak Mah. 10526. Sok. No:24 Karatay/KONYA

Tel-faks:0332 342 5992 - 0332 342 5993

SELÇUK V.D 

Vergi No:32227076414

Madde 3 – Alıcı Bilgileri:

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Madde 4 – Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri:

ALICI’nın www.intfarming.com üzerinden malın / ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şeklini görerek seçtiği ve teslim adresini belirttiği ürün veya ürünler.

ALICI’nın seçtiği veya verdiği bilgiler:

 

Mal/Ürün/Hizmet Türü :

 

Madde 5 – Genel Hükümler:

 

5.1 – ALICI, MADDE 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

5.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden İNTFA Tarım sorumlu tutulamaz.

 

5.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının İNTFA Tarım’a  ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, İNTFA Tarım  ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

  

 

5.6 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini İNTFA Tarım ‘a  ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde İNTFA Tarım ‘a gönderilmesi zorunludur. Bu taktirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

 

5.7 – İNTFA Tarım  mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu taktirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar  10 gün içinde kendisine nakit veya kredi kartına ve defaten ödenir.

 

5.8 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için  İNTFA Tarım ‘a gönderilebilir, bu taktirde kargo giderleri İNTFA Tarım  tarafından karşılanacaktır.

 

5.9 – İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp İNTFA Tarım’a ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

 

İNTFA Tarım  teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

 

Madde 6 – Cayma Hakkı:

 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde İNTFA Tarım ‘a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7.MADDE hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün İNTFA Tarım'a’ye gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgenin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

Sipariş ettiğiniz ürünleri tedarik edip, kargoya vermemizden önce en geç saat 16.30 'a kadar, siparişlerinizi iptal ettirebilirsiniz. Bu gibi durumlarda,siparişinizi onayladığınız gün içerisinde bilgi@intfarming.com adresine e-mail yoluyla iptal talebinizi bildirebilir veya telefon yoluyla irtibata geçebilirsiniz.En geç 10 gün içerisinde ödemeniz iade edilir. Ürünü firmamız tarafından tedarik edildikten sonraki süreçte iptal talebinde bulunursanız, ödeme tutarınız üzerinden % 5 kesinti yapılarak iadeniz gerçekleştirilir


Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içeresinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin  İNTFA Tarım’a ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

 

İade Adresi:

İNTFA Tarımsal Alışveriş Merkezi - Cihad AKAR

Adresi : Fevzi Çakmak Mah. 10526. Sok. No:24 Karatay/KONYA

Tel-faks: 0332 342 5992 - 0332 342 5993

 

Madde 7 - Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

 

Çilek Fideleri, Tohum ve Gübre vb. ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu ürünler kargoya verilip müşteriye teslim edildikten sonra 1-3 gün içerisinde dikilmesi veya ekilmesi gerekir.

Çilek fidesi : Özel sıcaklık derecesine sahip buzhanelerde tutulmaktadır. Müşteri teslim aldıktan sonra 1-3 iş günü içerisinde dikimini yapmalıdır. Aksi takdirde hızlı bir şekilde canlılığını yitirir.

Tohum : İşyerimizde özel depolarımızda korunmaktadır, aşırı sıcaklığa ve neme maruz kaldığında hızlı bir şekilde bozulma sürecine gireceği için iade alınmamaktadır. 

Gübre : Müşteriye teslimattan sonra ani sıcaklık veya soğuk koşullar gübrenin kimyasal yapısını bozacağı için iade alınmayan ürünler içerisindedir.


Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, özel siparişe göre üretilmiş ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının yırtılmadan açılmış olması ve ürünün dışarıda kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Bağ makasları,torf ve topraklar, tarım alet ve makinaları ve diğer orjinal ambalajında bulunan ürünlerde cayma hakkı bulunmaktadır.

Madde 8 – Yetkili Mahkeme:

İş bu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.