• Yembitkileri Kitabı

Yembitkileri Kitabı

  |   0 yorum   |   Yorum Yap

  • 61,00 TL

  • KDV Hariç: 61,00 TL
  

Boyutlar: 15.5x21.5 cm
Sayfa: 223
Kağıt: 1. Hamur 
Baskı: Renkli

                KİTABIN İÇERİĞİ

1. BÖLÜM
GENEL BİLGİLER

1. YEMBİTKİLER KÜLTÜRÜNÜN TARİHÇESİ

2. YEMBİTKİLERİNİN TANIMI


3. YEMBİTKİLERİ KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ
3.1. Hayvansal Üretimde
       Yembitkilerinin Önemi
3.2. Toprak Verimliliği Açısından
       Yembitkilerinin Önemi
3.3. Münavebe (Ekim Nöbeti)'de
       Yembitkilerinin Önemi

4. YEMBİTKİLERİ KÜLTÜRÜNÜN ÇEŞİTLERİ

4.1. Yetiştirilme Amacı ve
       Yetiştirme Yerine Göre Yembitkileri
4.1.1. Mer?a Yembitkileri
4.1.2. Çayır Yembitkileri
4.1.3. Tarla Yembitkileri
4.2. Yaşam Sürelerine Göre Yembitkileri
4.2.1. Yıllık Yembitkileri
4.2.2. Çok Yıllık Yembitkileri
4.3. Ekim Mevsimine Göre Yembitkileri
4.3.1. Kışlık Yembitkileri
4.3.2. Yazlık Yembitkileri
4.4. Tek Tür Ya da Karışım Olarak
       Ekilmelerine Göre Yembitkileri
4.4.1. Tek Tür Olarak Ekilen Yembitkileri
4.4.2. Karışım Olarak Yetiştirilen Yembitkileri
4.5. Ana Ürün Olarak Yembitkileri Kültürü
4.5.1. Ana Ürün Olarak Yembitkileri Kültürü
4.5.2. Yan Ürün Olarak Yembitkileri Kültürü

5. YEMBİTKİLERİ TARIMINDA
    GENEL SORUNLAR


5.1. Tohumlukta Safiyet Sorunu
5.2. Sert Kabuklu Sorunu
5.3. Çeşit ve Orijin Sorunu
5.4. Tohum Yatağı Sorunu

6. TÜRKİYE'DE ÇAYIR MERA VE
    YEMBİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN
    DURUMU, SORUNLARI VE
    ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER


6.1. Doğal Çayır-Meralar
6.2. Yembitkileri Yetiştiriciliği
6.3. Türkiye?nin Hayvan Varlığı-Yem Üretim İlişkileri
6.4. Türkiye'de Çayır-Mera ve Yembitkileri
       Tarımının Geliştirilmesi İçin
       Alınması Gereken Önlemler

7. YEMBİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
    EKOLOJİK ESASLARI


7.1. İklim
7.1.1. Sıcaklık
7.1.2. Su
7.1.3. Gün Uzunluğu
7.2. Toprak

II. BÖLÜM
BAKLAGİL YEMBİTKİLERİ

1. BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNİN
    EKONOMİK DEĞERİ

2. BAKLAGİLLERİN HAVADAKİ
    AZOTTAN YARARLANMASI VE
    AZOT BAKTERİLERİ


2.1. Havanın Serbest Azotundan Yararlanma
2.2. Azot Bakterileri ve Azot Yumrucukları
2.3. Bakteri Aşılaması (İnokulasyon)
2.4. Bakteri Aşılamanın Ekonomik Yararları

3. BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNİN
    TAKSONOMİSİ

4. BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNİN
    GENEL YAPISI
    (MORFOLOJİK) ÖZELLİKLERİ


4.1. Vejetatif Özellikleri
4.1.1. Kök (Radix)
4.1.2. Sap (Caulis)
4.1.3. Yaprak (Folium)
4.1.4. Derisel Ekler
4.2. Generatif Özellikler
4.2.1. Çiçek (Flos)
4.2.2. Çiçek Toplulukları
4.2.3. Çiçekdurumu (Inflorescentia)
4.2.4. Meyve (Fructus)
4.2.5. Tohum (Semen)
4.2.6. Fide

5. KİMİ ÖNEMLİ BAKLAGİL
    YEMBİTKİLERİ


YONCA (Medicago sp. L.)
1. Yoncanın Taksonomisi
2. Önemli Yonca Türleri ve Özellikleri
3. Adi Yonca (Medicago sativa)
3.1. Adi Yoncanın Önemi
3.2. Adi Yoncanın Bitkisel Özellikleri
3.3. Adi Yoncanın Adaptasyonu
3.4. Adi Yoncanın Yetiştiriciliği
3.4.1. Toprağın Ekime Hazırlanması
3.4.2. Ekim
3.4.3. Bakım
3.4.4. Hasat
3.4.5. Ürün Miktarı
3.4.6. Değerlendirme
3.5. Yoncada Tohum Üretimi
3.6. Yoncalıklarda Seyrekleşme Nedenleri

ÜÇGÜLLER (Trifolium sp. L.)
1. Çayır Üçgülü (Trifolium pratense)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği
2. Ak Üçgül (Trifolium repens)
2.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
2.2. Bitkisel Özellikleri
2.3. Yetiştiriciliği
3. İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum)
3.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
3.2. Bitkisel Özellikleri
3.3. Yetiştiriciliği
4. Acem Üçgülü (Trifolium resupinatum)
4.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
4.2. Bitkisel Özellikleri
4.3. Yetiştiriciliği

5. Biryıllık Üçgüllerden Kışlık
    Ara Ürün Olarak Yararlanma


KORUNGA (Onobrychis viciaefolia Scop.)
1. Önemi ve Yararlanma Alanları
2. Bitkisel Özellikleri
3. Yetiştiriciliği

GAZALBOYNUZU (Lotus sp.L.)
1. Adi Gazalboynuzu (Lotus corniculatus)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

LÜPEN= ACI BAKLA (Lupinus sp. L.)
1. Önemi ve Yararlanma Alanları
2. Bitkisel Özellikleri
3. Önemli Tür ve Varyeteleri
3.1. Ak Lüpen (Lupinus albus)
3.2. Mavi Lüpen (Lupinus angustifolius)
3.3. Sarı Lüpen (Lupinus luteus)
4. Yetiştiriciliği

FİĞLER (Vicia sp. L.)
1. Fiğlerin Önemi ve Yararlanma Alanları
2. Önemli Fiğ Türleri
2.1. Adi Fiğ (Vicia sativa)
2.1.1. Bitkisel Özellikleri
2.1.2. Yetiştiriciliği
2.1.3. Adi Fiğ+Tahıl Karışımları
2.2. Tüylü Fiğ (Vicia villosa)
2.2.1. Bitkisel Özellikleri
2.2.2. Yetiştiriciliği
2.3. Macar Fiğ (Vicia pannocia)
2.3.1. Bitkisel Özellikleri
2.3.2. Yetiştiriciliği
2.4. Koca Fiğ (Vicia narbonensis)
2.4.1. Bitkisel Özellikleri
2.4.2. Yetiştiriciliği
2.5. Burçak (Vicia ervilia)
2.5.1. Bitkisel Özellikleri
2.5.2. Yetiştiriciliği
3. Fiğlerden Kışlık
    II. Ürün Olarak Yararlanma
3.1. Fiğlerin Kışlık
       II. Ürün Olarak Pamuğa Etkileri
3.2. Pamuktan Sonra Fiğ Yetiştirmek

YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.)
1. Önemi ve Yararlanma Alanları
2. Bitkisel Özellikleri
3. Yetiştiriciliği

AYRIKLAR (Agropyron sp. L.)
1. Otlak Ayrığı (Agropyron cristatum)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

2. Mavi Ayrık (Agropyron intermedium)
3. Yüksek Otlak Ayrığı (Agropyron elongatum)
4. Kir Ayrığı (Agrophyron desertorum)

YUMAKLAR (Festuca sp. L.)
1. Çayır Yumağı
    (Festuca pratensis Huds.=Festuca elatior L.)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

2. Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea)
2.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
2.2. Bitkisel Özellikleri
2.3. Yetiştiriciliği

3. Kırmızı Yumak (Festuca rubra)
3.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
3.2. Bitkisel Özellikleri
3.3. Yetiştiriciliği

4. Koyun Yumağı (Festuca ovina)
4.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
4.2. Bitkisel Özellikleri
4.3. Yetiştiriciliği

SALKIMOTU (Poa sp. L.)
1. Çayır Salkımotu (Poa pratensis)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

KELPKUYRUĞU (Phleum sp. L.)
1. Çayır Kelpkuyruğu (Phleum pratese)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

TİLKİKUYRUĞU (Alopecurus sp. L.)
1. Çayır Tilkikuyruğu (Alopecurus pratensis)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

KÖPEKDİŞİ (Cynodon sp. L.)
1. Köpekdişi (Cynodon dactylon)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

KANYAŞ (Phalaris sp. L.)
1. Yem Kanyaşı (Phalaris arundinacea)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği
2. Kuş Yemi (Phalaris canariensis)

ÇAYIR YULAFI (Arrhenatherum sp. L.)
1. Yüksek Çayır Yulafı
    (Arrenatherum elatius= Avena elatior)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

SORGUM (Sorghum sp. L.)
1. Sorgum= Koca Darı (Sorghum vulgare)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği
2. Sudanotu (Sorghum sudanense)
2.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
2.2. Bitkisel Özellikleri
2.3. Yetiştiriciliği
3. SorgumxSudanotu Melezi
    (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense)

IV. BÖLÜM
DİĞER FAMİLYALARDAN YEMBİTKİLERİ


YEMLİK PANCAR
(Beta vulgaris L. var. rapacea Koch.)
1. Önemi ve Yararlanma Alanları
2. Bitkisel Özellikleri
3. Yetiştiriciliği

KÜÇÜK ÇAYIR DÜĞMESİ
(Poterium sanguisorba L.=Sanguisorba minor Scop.)

YEMLİK KOLZA (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.)

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Benzer Ürünler

Nektar ve Polen Bitkileri Kitabı

Nektar ve Polen Bitkileri Kitabı

41,00 TL KDV Hariç: 41,00 TL

İhrac Edilen Doğal Çiçek Soğanlarımız ve Üretim Teknikleri Kitabı
Ayçiçeği Tarımı Kitabı

Ayçiçeği Tarımı Kitabı

48,00 TL KDV Hariç: 48,00 TL

Hayvancılıkta Mekanizasyon Kitabı

Hayvancılıkta Mekanizasyon Kitabı

57,00 TL KDV Hariç: 57,00 TL